Dr n. med. Agnieszka Gąsowska-Bodnar

Specjalista ginekologii onkologicznej, specjalista ginekologii i położnictwa

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Posiada tytuł specjalisty w zakresie ginekologii onkologicznej oraz ginekologii i położnictwa.

Uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie ginekologii
i położnictwa w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała i kształtowała w Klinice Ginekologii
i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, jak również kierując Oddziałem Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej w Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii MSWiA.

Absolwentka studiów podyplomowych – Zarządzanie Innowacją w Sektorze Zdrowia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, które ukończyła z bardzo dobrym wynikiem, oraz studiów podyplomowych MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Ginekolog onkolog z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie kompleksowego leczenia nowotworów ginekologicznych w zespołach wielospecjalistycznych. Lekarz
z doświadczeniem w prowadzeniu działalności naukowo- badawczej.

Nauczyciel akademicki. Autor i współautor licznych publikacji naukowych.
Recenzent artykułów dla międzynarodowych renomowanych czasopism medycznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz European Society
of Gynaecological Oncology ESGO.