Radosław Grębowski –urolog, ultrasonografista USG,

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Staż podyplomowy odbył w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. Szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. Obecnie pracuje w Oddziale Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku
Specjalista urolog, FEBU (Fellow of European Board of Urology) oraz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej.

Posiada duże doświadczenie w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu zachowawczym oraz zabiegowym schorzeń układu moczowo-płciowego. Fachowość w wykonywaniu badań USG układu moczowego potwierdzona uzyskanym w 2009 roku Certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU USG)w zakresie Ultrasonografii w Urologii.

Przynależy lub współpracuje z:
• PTU – Polskie Towarzystwo Urologiczne
• PTU – Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
• EAU – European Association of Urology (Europejskie Towarzystwo Urologiczne)
• PTA – Polskie Towarzystwo Andrologiczne
• PTBiMF – Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej