Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zoran Stojčev –  chirurgia ogólna i onkologiczna

Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Bratysławie w 1988 roku.
Po rocznym stażu w Bratysławie rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Słupsku. Kolejno zdobywał stopnie specjalizacji w chirurgii ogólnej – w 1991 roku pierwszy stopień, a w 1995 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W tym samym roku zdobył również tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. W 2000 roku obronił pracę doktorską w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1997 roku utworzył i objął stanowisko Ordynatora na wydzielonym z Chirurgii ogólnej Oddziale Chirurgii Onkologicznej.
W roku 2010 objął stanowisko Ordynatora połączonych Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej oraz Chirurgii Onkologicznej. Stanowisko to pełnił do lutego 2016 roku.

Od 2017 do 2021 roku był Kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Katowicach. Od podstaw zorganizował Oddział Kliniczny w Radomskim Centrum Onkologii, gdzie przez 4 lata był Dyrektorem Medycznym. Obecnie Ordynator Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.

Odbył wiele staży i kursów w najbardziej renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą takich jak:

 • Szpital Imperial College w Londynie,
 • St Mark’s Hospital w Londynie,
 • Szpital Toranomon w Tokyo,
 • Szpitale w Bordeaux, Berlinie i Madrycie,
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku, Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach.

W pracy zawodowej łączy aktywność chirurgiczną z prowadzeniem projektów naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych.

Od wielu lat wykłada chirurgię na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Słupsku, a od trzech lat prowadzi też zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2015 r. obronił pracę habilitacyjną pt. „Markery molekularne w raku żołądka”.

Podczas jego 36-letniego doświadczenia zawodowego wykonał ponad 13 000 dużych operacji, początkowo zabiegi z zakresie chirurgii ogólnej, a później również z zakresu chirurgii onkologicznej.

Jest członkiem towarzystw naukowych:

 • European Society of Surgical Oncology
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej;
 • Polskiego Towarzystwa Badań Raka Piersi;

Jest także członkiem zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Leczone choroby:

 • Chirurgia tarczycy
 • Chirurgia piersi szczególnie rak piersi z leczeniem oszczędzającym jak i rekonstrukcyjnym
 • Rak przełyku
 • Rak żołądka
 • Rak jelita grubego
 • Rak trzustki