Krzysztof Piórek

Katarzyna Tlatlik-Wilczek podolog

Odpowiedzialna za koordynację świadczenia usług podologicznych.

Ukończyłam studia pierwszego stopnia Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku  Profilaktyka Spoleczna i Resocjalizacja, oraz zdobyłam tytuł Zawodowego Opiekuna Medycznego i  zdobyłam uprawnienia do wykonywania zabiegów podologicznych.

Od kilku lat pracuję w roli opiekuna medycznego opiekując się osobami chorymi i niesamodzielnymi oraz jako street worker z ludźmi w kryzysie bezdomności.

W swojej pracy dostrzegam wiele obszarów związanych z deficytem higieny i pielęgnacji osób w podeszłym wieku i niesamodzielnych, którym próbuję zaradzić. Tak właśnie zrodziło się moje zainteresowanie nabyciem uprawnień do niesienia profesjonalnej pomocy w pielęgnacji stóp u pacjentów i podopiecznych by poprawić ich komfort życia.