REHABILITACJA NIEMOWLĄT

REHABILITACJA NIEMOWLĄT

Pierwszy rok życia dziecka to najważniejszy okres w procesie rozwoju zdolności motorycznych, który ma wpływ na całe życie. Jest to czas bardzo dynamicznych przemian ruchowych, z pozycji leżącej w której niemowlę przebywa za dwanaście miesięcy ma osiągnąć umiejętność wstawania i chodzenia.

Obserwacja zachowania dziecka jest najlepszą formą poznania, odkrywania jego potrzeb, rozpoznawania jego reakcji na różne bodźce. Rodzice niewątpliwie mają najwięcej czasu na obserwację swojego dziecka.

Warto jednak w tym pierwszym okresie skonsultować się z fizjoterapeutą, czy dziecko prawidłowo się rozwija.

Rozwój dzieci jest niejednakowy i bardzo indywidualnie zróżnicowany, ale odznacza się określoną prawidłowością. Unoszenie głowy, siadanie i chodzenie są tak ważne, że zostały nazwane „zwrotnymi punktami rozwojowymi”. Czas ich pojawiania się wykazuje pewne różnice, ale kolejność ich osiągania jest zawsze stała.

Zdarza się jednak zachodzą odchylenia wymagające podjęcia dodatkowej pracy, kiedy zaobserwujemy, że rozwój dziecka nie przebiega w odpowiednim tempie, np. już powinno chwytać stopy, siadać, obracać się na brzuch, ale jeszcze samodzielnie tego nie robi. 

Wykryte nieprawidłowości w rozwoju ruchowym, a także wczesne wykrycie dysfunkcji w narządach wzroku, słuchu, narządu równowagi czy dotyku pozwoli na wczesne stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka, co wpłynie na harmonijny, wszechstronny rozwój małego dziecka, minimalizując skutki ewentualnych zaburzeń.

W naszej klinice nauczymy młodych rodziców odpowiedniej PIELĘGNACJI NOWORODKA TZW. HANDLING, która ma za zadanie wspierać dziecko w prawidłowym rozwoju motorycznym tym samym zapobiegać rozwojowi nieprawidłowych wzorców ruchowych, a co za tym idzie mechanizmów kompensacyjnych, z których następnie może rozwinąć się wada postawy, nieprawidłowy model chodu, zaburzenia integracji sensorycznej.

W przypadku zaburzeń prowadzimy terapię dla niemowląt metodami neurorozojowymi.

Centrum Medyczne VENAMED