Zespół

Lekarze specjaliści

dr Agnieszka Wolska

dr Agnieszka Wolska

Krzysztof Piórek

dr Krzysztof Piórek

Bożena Jaszczyk-Szutkowska

dr Dorota Lowianik

dr Dorota Szostek

dr Dorota Szostek

dr Tomasz Ginda

dr n. med. Karol Taradaj

dr Dorota Szostek

dr Maciej Mitrowski

dr Dorota Szostek

dr Tomasz Ostrowski

dr Dorota Szostek

dr. n. med. Paweł Bartosz

dr Dorota Szostek

dr EL Aushar Nasser

dr Dorota Szostek

dr Alan Grabowski

Koordynator Rehabilitacji

Aneta Popieluch

dr n.med. i n. o. zdr. Aneta Popieluch

FIZJOTERAPEUTA/ORTOPODOLOG

Podolog/Podiatra

mgr Sylwia Bęcławska

Masażystka

Tamara Perkowska

mgr Tamara Perkowska

Fizjoterapeuta

Aneta Popieluch

mgr Maciej Paciorek

Fizjoterapeutka

mgr Małgorzata Symołon

Fizjoterapeutka

Tamara Perkowska

mgr Marta Stachura

Fizjoterapeuta

Aneta Popieluch

dr n. med i n.o zdr.
Emilia Łapiak-Pasiorowska

Koordynator Podologii

Agata Sobolewska

mgr Katarzyna Tlatlik-Wilczek

Podolog

Agata Sobolewska

Zoryana Khamulyak

Pielęgniarka, podolog

Agata Sobolewska

mgr Anna Mienicka

Pielęgniarka Koordynująca

Agata Sobolewska

mgr Agata Sobolewska

Pielęgniarka

Agata Sobolewska

Weronika Belina

Pielęgniarka

Agata Sobolewska

mgr Jolanta Teresa Borowiecka

Koordynator Rejestracji

Anna Wierzchoń

Ewelina Suchta

Rejestratorka

Anna Wierzchoń

Joanna Wróbel

Administracja

Anna Wierzchoń

Anna Wierzchoń